23-TB/ĐTN-TNTH Thông báo V/v khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học, khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022.

51

file=”https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/wp-content/uploads/2022/10/23-TB-khen-thuong-DOAN-DOI-nam-hoc-2021-2022.docx”]