​27-KH/ĐTN-VP Kế hoạch Kiểm tra đánh giá chất lượng, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khu vực Địa bàn dân cư và Công nhân lao động – Lực lượng vũ trang và kiểm tra, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022​.

200

Download (PDF, Unknown)