59-TB/UBH Thông báo mời lực lượng tham dự Ngày hội “Cán bộ Hội Thành phố”, tập huấn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn năm 2022; Chương trình kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và tuyên dương Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, xã, thị trấn tiêu biểu năm 2022.

529

Download (PDF, Unknown)