29-KHLT/PTP-QĐ Kế hoạch liên tịch Tổ chức Hội thi trực tuyến “Chúng em là tuyên truyền viên nhí” và Ngày hội “Thanh niên Phú Nhuận với Pháp luật” hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Ngày 09/11 năm 2022.

451

Download (PDF, Unknown)