117-TB/ĐTN-TG.ĐN Thông báo mời cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự Chương trình Tổng kết 5 năm và tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong thực hiện việc đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 – 2022

152

Download (PDF, Unknown)