120-TB/ĐTN-TNTH Thông báo V/v Tổ chức chương trình “Ban Thường vụ Quận Đoàn gặp gỡ Cán bộ Đoàn khu vực trường học” và Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt” quận Phú Nhuận, Cán bộ Đoàn Trung học phổ thông trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2022

190

Download (PDF, Unknown)