126-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Thông báo V/v tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023

219

Download (PDF, Unknown)