127-TB/HĐĐ Thông báo V/v Hội thu tập trắng, đồ chơi, nhu yếu phẩm trao tặng cho thiếu nhi trong chương trình “Lãnh đạo quận Phú Nhuận gặp gỡ thiếu nhi” Xuân Quý Mão năm 2023 và chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

274

Download (PDF, Unknown)