177-TB/ĐTN-MT.ANQP.ĐBDC Thông báo V/v tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền, tập huấn sử dụng các ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành”, “VNEID” và các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, người dân

338

Download (PDF, Unknown)