196-TB/ĐTN-MT.ANQP.ĐBDC Thông báo V/v tham dự Ngày Đoàn viên khu vực Lực lượng vũ trang và Chương trình tập huấn Bí thư Chi đoàn quân sự, Bí thư Chi đoàn Dân quân, Bí thư Chi đoàn Lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn Thành phố năm 2023.

222

Download (PDF, Unknown)