217 -TB/ĐTN-TC.KT Về việc Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2022-2027 và Khai mạc Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

106

https://drive.google.com/file/d/1rAYC30FkRzhot_mI-NHdwIHdn5OO1Ahk/view?usp=sharing