63 – KH-ĐTN-CNLĐ Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Thành phố Bác năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội Thành Phố Hồ Chí

197

https://drive.google.com/file/d/1byWM4lISxnqU6fECaPxIi9Baz3v2ohKG/view?usp=sharing