66 – KH/ĐTN-HĐĐ kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ quận Phú Nhuận, Tuyên dương “Dũng sĩ nhỏ cần kiệm” và Phụ trách Sao nhi đồng tiêu biểu Năm học 2022 – 2023.

379

https://drive.google.com/file/d/1P7KkeQu5sgp5f1_72SVY0rKDfkJce5Df/view?usp=sharing