02 -TB-HĐĐ Điều chỉnh một số nội dung về công tác tuyên dương Trong Lễ kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ quận Phú Nhuận, tuyên dương “Dũng sĩ nhỏ cần kiệm” và Phụ trách Sao Nhi đồng tiêu biểu Năm học 2022 – 2023.

145

Download (PDF, Unknown)