286-TB/ĐTN-HĐĐ THÔNG BÁO V/v tham gia Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội đồng Đội tỉnh, thành phố; Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc năm học 2022 – 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

396

Download (PDF, Unknown)