326-TB/ĐTN-MT.ANQP.ĐBDC v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ 151 gắn với kỷ niệm 30 năm triển khai các Ngày Chủ nhật xanh của thanh niên thành phố (1994 – 2023) và hưởng ứng chương trình “Clean up the word” – “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2023

99

Download (PDF, Unknown)