366 – TB/ĐTN-MT.ANQP.ĐBDC Về việc mời đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023), Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

66

Download (PDF, Unknown)