388 – TB/ĐTN-BTG mời đoàn viên thanh niên tham dự các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019), Hưởng ứng kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)

318

Download (PDF, 912KB)