495-TB/ĐTN-BTC mời cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia đội hình văn nghệ phục vụ chương trình Họp mặt Đảng viên trẻ, đooàn viên, hội viên ưu tú năm 2020

334

495-TB/ĐTN-BTC mời cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia đội hình văn nghệ phục vụ chương trình Họp mặt Đảng viên trẻ, đooàn viên, hội viên ưu tú năm 2020