473-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy các trường THPT, Trung GDNN-GDTX, dân lập, quốc tế Học kỳ I năm học 2019 – 2020 và Tuyên dương các danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Học sinh 3 tốt” quận Phú Nhuận và cán bộ Đoàn học sinh THPT tiêu biểu đậu Đại học, Cao đẳng năm 2019

315

473-TB/ĐTN-TNTH Tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy các trường THPT, Trung GDNN-GDTX, dân lập, quốc tế Học kỳ I năm học 2019 – 2020 và Tuyên dương các danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Học sinh 3 tốt” quận Phú Nhuận và cán bộ Đoàn học sinh THPT tiêu biểu đậu Đại học, Cao đẳng năm 2019