478-TB/ĐTN-TNTH thông báo mời đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc đi bộ gây quỹ xã hội quận Phú Nhuận năm 2019, chủ đề “Đồng hành vì người nghèo”

268

478-TB/ĐTN-TNTH thông báo mời đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc đi bộ gây quỹ xã hội quận Phú Nhuận năm 2019, chủ đề “Đồng hành vì người nghèo”