485 – TB/ĐTN-BTC Về việc giới thiệu nhân sự xét trao “Giải thưởng Lý Tự Trọng” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020

1483

485 – TB/ĐTN-BTC Về việc giới thiệu nhân sự xét trao “Giải thưởng Lý Tự Trọng” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020

Download (DOCX, 24KB)