488-TB/ĐTN-BMT Mời đoàn viên thanh niên tham gia Lễ phát động và Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết – Lễ hội xuân hồng năm 2020

322

488-TB/ĐTN-BMT Mời đoàn viên thanh niên tham gia Lễ phát động và Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết – Lễ hội xuân hồng năm 2020