494-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên tham gia chương trình giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang với thanh niên Thành phố kỷ niệm 10 năm thành lập quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” giai đoạn 2009 – 2019

382

494-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên tham gia chương trình giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang với thanh niên Thành phố kỷ niệm 10 năm thành lập quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” giai đoạn 2009 – 2019