09/TB-UBH Kết quả Hội thi ảnh và thiết kế đoạn phim “Mùa hè xanh trong tôi” chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam quận Phú Nhuận lần Vi nhiệm kỳ 2019 – 2024

328

09/TB-UBH Kết quả Hội thi ảnh và thiết kế đoạn phim “Mùa hè xanh trong tôi” chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam quận Phú Nhuận lần Vi nhiệm kỳ 2019 – 2024