488-CV/ĐTN-BTG góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Phú Nhuận lần thứ XII NK 2020-2025

240

488-CV/ĐTN-BTG góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Phú Nhuận lần thứ XII NK 2020-2025

488 – BB tong hop y kien dong gop Van Kien DH Dang bo quan Phu Nhuan (2020 – 2025)