12-KH/NTN-CT.PPCTĐ Tổ chức sân chơi “Vòng tay bè bạn” và bàn giao giai đoạn 2 công trình xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại cơ sở năm 2020

812

12-KH/NTN-CT.PPCTĐ Tổ chức sân chơi “Vòng tay bè bạn” và bàn giao giai đoạn 2 công trình xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại cơ sở năm 2020