18-KHLT/HĐĐ-NTN Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui sáng tạo và Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, nhóm Nhà Thiếu nhi năm 2020

367

18-KHLT/HĐĐ-NTN Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui sáng tạo và Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, nhóm Nhà Thiếu nhi năm 2020

18 – The le Ngay hoi Thieu nhi vui sáng tao nam 2020