16 – TB/NTN-TDTT Kết quả Hội thi thiết kế biểu trưng Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận (10/10/1990 – 10/10/2020)

444

16 – TB/NTN-TDTT Kết quả Hội thi thiết kế biểu trưng Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận (10/10/1990 – 10/10/2020)