18-TB/NTN-TMNT Vv mời đội viên, thiếu nhi tham gia sân chơi Giao lưu cùng thần tượng và sân chơi Giao lưu đờn ca tài tử nhí năm 2020

465

18-TB/NTN-TMNT Vv mời đội viên, thiếu nhi tham gia sân chơi Giao lưu cùng thần tượng và sân chơi Giao lưu đờn ca tài tử nhí năm 2020