Tài liệu Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2020

505

Tài liệu Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2020

  1. 690-TB/ĐTN-VP Kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận
  2. 155-KH/ĐTN-BTG Tổ chức đợt cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ Phú Nhuận thi đua tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
  3. Mô hình – Giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
  4. 164-BC/UBKT BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2020
  5. Phiếu góp ý Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020