155-KH/ĐTN-BTG Tổ chức đợt cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ Phú Nhuận thi đua tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

759

155-KH/ĐTN-BTG Tổ chức đợt cao điểm 90 ngày Tuổi trẻ Phú Nhuận thi đua tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)