710 – TB/ĐTN-BTG vv mời đoàn viên thanh niên tham dự chương trình Lễ Tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2020 và phát động đợt hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

243

710 – TB/ĐTN-BTG vv mời đoàn viên thanh niên tham dự chương trình Lễ Tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2020 và phát động đợt hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM