831 – TB/ĐTN – TNTH V/v giới thiệu tuyên dương danh hiệu Hoa chiến công Chiến dịch Hoa phượng Đỏ quận Phú Nhuận lần thứ 16 – năm 2021

237

831 – TB/ĐTN – TNTH V/v giới thiệu tuyên dương danh hiệu Hoa chiến công Chiến dịch Hoa phượng Đỏ quận Phú Nhuận lần thứ 16 – năm 2021

Download (DOCX, 11KB)