914-TB/ĐTN-VP Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Quận Đoàn lần thứ 21, khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022 (mở rộng); Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận Phú Nhuận năm 2021

253

914-TB/ĐTN-VP Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Quận Đoàn lần thứ 21, khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022 (mở rộng); Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận Phú Nhuận năm 2021