938-TB/ĐTN-VP Triệu tập đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

564

938-TB/ĐTN-VP Triệu tập đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027