04-TB/ĐTN-BTG Mời đoàn viên thanh niên tham gia triển lãm Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động

189

04-TB/ĐTN-BTG Mời đoàn viên thanh niên tham gia triển lãm Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động