15-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

208

15-TB/ĐTN-BMT.ĐBDC Hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh