30-TB/ĐTN-TNTH HĐLL ĐVTN tham gia Lễ ra quân CDTN Hoa phượng đỏ và Lễ khai mạc vòng loại hội thi “Bản lĩnh Cán bộ Đoàn học sinh Trung học phổ thông” năm 2022

217

30-TB/ĐTN-TNTH HĐLL ĐVTN tham gia Lễ ra quân CDTN Hoa phượng đỏ và Lễ khai mạc vòng loại hội thi “Bản lĩnh Cán bộ Đoàn học sinh Trung học phổ thông” năm 2022