504-TB/ĐTN-BMT tham dự Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Tháng “Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm”

234

504-TB/ĐTN-BMT tham dự Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Tháng “Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm”