522-TB/ĐTN-BTG Kết quả bình chọn Cán bộ Đoàn, Đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu Quận Phú Nhuận năm 2020

485

522-TB/ĐTN-BTG Kết quả bình chọn Cán bộ Đoàn, Đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu Quận Phú Nhuận năm 2020

Download (PDF, 548KB)

Download (PDF, 463KB)