530-TB/ĐTN-BTG tham gia cuộc thi video clip về gương điển hình “Dân vận khéo” thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2020

513

530-TB/ĐTN-BTG tham gia cuộc thi video clip về gương điển hình “Dân vận khéo” thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2020