533 – TB/ĐTN-BTG V/v giới thiệu điển hình tham gia bình chọn đại biểu tham dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác”, giới thiệu tuyên dương “Thanh niên tiên niến Quận Phú Nhuận làm theo lời Bác” năm 2020

582

533 – TB/ĐTN-BTG V/v giới thiệu điển hình tham gia bình chọn đại biểu tham dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác”, giới thiệu tuyên dương “Thanh niên tiên niến Quận Phú Nhuận làm theo lời Bác” năm 2020

Download (DOCX, 38KB)