129-KH/ĐTN-BMT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị và thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2020

400

129-KH/ĐTN-BMT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị và thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2020