538-TB/ĐTN-BTG mời đoàn viên thanh thiếu nhi tham giao giao lưu trực tuyến với nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1976 – 30/4/2020)

335

538-TB/ĐTN-BTG mời đoàn viên thanh thiếu nhi tham giao giao lưu trực tuyến với nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1976 – 30/4/2020)