542-TB/ĐTN-BMT v/v báo cáo kết quả thực hiện công trình thanh niên phục vụ Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận giai doan 2017-2020

387

542-TB/ĐTN-BMT v/v báo cáo kết quả thực hiện công trình thanh niên phục vụ Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận giai doan 2017-2020

Download (DOC, 51KB)