543-TB/ĐTN-TNTH tham gia Cuộc thi Thử thách sáng tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2020 chủ đề “Thiết kế, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động”

624

543-TB/ĐTN-TNTH tham gia Cuộc thi Thử thách sáng tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2020 chủ đề “Thiết kế, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động”

Mẫu đăng ký