547-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên thanh niên tham dự Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2020

305

547-TB/ĐTN-BMT mời đoàn viên thanh niên tham dự Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2020