548-TB/ĐTN-BMT hỗ trợ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MInh (19/5/1890 – 19/5/2020) và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5

496

548-TB/ĐTN-BMT hỗ trợ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MInh (19/5/1890 – 19/5/2020) và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5