550-TB/ĐTN-BTC Đề xuất khen thưởng trong Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần XI, nhiệm kỳ  2017-2022

435

550-TB/ĐTN-BTC Đề xuất khen thưởng trong Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần XI, nhiệm kỳ  2017-2022

Download (DOC, 37KB)